Екипът

д-р.Иван Видев

Доктор по дентална медицина
тел.

0886547104

Спeциалист ортодонт със завършен три годишен курс на обучение по специалността Широк практически опит със системи брекети: EDGEWISЕ,STRAIGHT WIRE,SPEED,DAMON,INCOGNITO

Д-р Иван Видев е трето поколение дентален лекар, завършил през 2006 година с държавен изпит и дипломна работа, шестгодишния курс на Университета по медицина и Фармация „Карол Давила” в Букурещ, Румъния. През периода ноември 2006 – ноември 2009 година се е дипломирал в тригодишния курс по специалността ортодонтия в едноименната катедра към Университета в Букурещ, под ръководството известния проф. Драгош Станчу. Д-р Видев е първият български дентален лекар, обучен по системата Incognito Lingual Bracket, провел лечение на пациент по тази система в България. По време на специализацията д-р Видев има следните участия в международни курсове по ортодонтия: 30.11 – 02.12.2007 Лечение на зъбно-челюстните аномалии – курс за начинаещи, Букурещ, Румъния. Лектори: д-р Тудор Цoвару(Франция), проф. Драгош Станчу (Румъния). Курсът включва както теоретични така и практически занимания. 12.03 – 16.03.2008 Техника Edgewise – лечение на аномалии I-ви клас с изваждане на 15,25,35,45, курс за напреднали, Букурещ, Румъния. Лектори: проф. Андре Ж. Хорн и д-р Тудор Цoвару(Франция), заедно с проф. Драгош Станчу (Румъния). Курсът включва както теоретични така и практически занимания на Typodont. 13.06 – 14.06.2008 The Incognito Lingual Bracket System Certification Course, Букурещ, Румъния. Лектори: д-р Дирк Виехманн, на английски език. Курсът включва както теоретични така и практически занимания. Октомври 2008 Теоретичен и практически курс относно техника „SPEED”. 7-8. 11. 2008 Hands-On Orthodontic Mechanics Old and New, For Children and Adults, with a Postural Approach, Букурещ, теоретично-практически курс на английски език от проф. д-р Марсел Корн (САЩ). 03-06.12. 2008 „Straight Wire Technique I – Treatment of a 4PM Extraction Case using a wax Typodont”, Синая, Румъния – практически курс на фирма „Дентаурум”, Германия относно техника „STRAIGHT WIRE” – лечение на казус с изваждане на 4 премолари, лектор д-р Волфганг Грюнер (Германия) 20-22. 03. 2009 Edgewise Technique Typodont Course – Treatment of a class II case with the extraction of upper first and lower second bicuspids, Букурещ – практически курс на типодонт относно техника „EDGEWISЕ” – лечение на аномалия II-ри клас с изваждане на 14,24,35,45, Лектори: проф. д-р Андре Хорн, д-р Изабел Жего (Франция) и проф. Д-р Драгош Станчу (Румъния) 22-25 10.2009 14-ти Международен практически курс техника „EDGEWISE”, Букурещ , лектори проф. д-р Андре Хорн, д-р Изабел Жего (Франция) и проф. Д-р Драгош Станчу (Румъния)

Стела Аврамова

Доктор по дентална медицина
тел.

0885165322

Спeциалист ортодонт със завършен три годишен курс на обучение по специалността Широк практически опит със системи брекети: EDGEWISЕ,STRAIGHT WIRE,SPEED,DAMON,INCOGNITO

Д-р Стела Аврамова е завършила с отличие през 2006 г. шестгодишен курс за професионална квалификация лекар по дентална медицина в Университета по медицина и фармация „Карол Давила” в Букурещ.По време на следването е участвала със статии и съобщения в научни конгреси и симпозиуми в Румъния. Владее перфектно английски и румънски език. През периода м. ноември 2006- ноември 2009 г е завършила тригодишен курс по специалността Ортодонтия в Катедрата по ортодонтия в по-горе споменатия държавен университет в Румъния. По време на специализацията д-р Аврамова е участвала в следните специализирани международни курсове: 30.11 – 02.12.2007 : Лечение на зъбно-челюстните аномалии –курс за начинаещи, Букурещ, Румъния. Проведен от : д-р Тудор Цoвару(Франция), проф. Драгyш Станчу (Румъния). Курсът включва както теоретични така и практични занимания. 12.03 – 16.03.2008: Техника Edgewise – лечение на аномалии Iви клас с изваждане на 15,25,35,45, курс за напреднали, Букурещ, Румъния. Проведен от: проф. Андре Ж. Хорн и д-р Тудор Цoвару(Франция), заедно с проф. Драгош Станчу (Румъния). Курсът включва както теоретични така и практични занимания на Typodont Октомври 2008 – Участие теоретини лекции относно техника „ SPEED”. 7-8 11.2008 Hands-On Orthodontic Mechanics Old and New, For Children and Adults, with a Postural Approach, Букурещ, теоретично-практически курс представен от Проф. Д-р Марсел Корн (САЩ) 3-6 Декември 2008 „Straight Wire Technique I – Treatment of a 4PM Extraction Case using a wax Typodont”, Синая, Румъния – практически курс на фирма „Дентаурум”, Германия относно техника „STRAIGHT WIRE” – лечение на казус с изваждане на 4 премолари, представен от Д-р Волфганг Грюнер (Германия) 20-22 Март 2009 Edgewire Technique Typodont Course – Treatment of a class II case with the extraction of upper first and lower second bicuspids, Букурещ – практически курс на типодонт относно техника „EDGEWISЕ” – леение на аномалия IIри клас с изваждане на 14,24,35,45, представен от Проф. Д-р Андре Хорн, Д-р Изабел Жего (Франция) и Проф. Д-р Драгуш Станчу (Румъния) 22-25 Октомври 2009 14ти Международен практически курс техника „EDGEWISE”, Букурещ , представен от Проф. Д-р Андре Хорн, Д-р Изабел Жего (Франция) и Проф. Д-р Драгуш Станчу (Румъния).

Лада Петкова

Доктор по дентална медицина
тел.0888694322

Д-р Лада Петкова е завършила дентална медицина през 1972 година в София. Има поливалентна специалност, специалност по здравен мениджмънт и дисертация за доктор на науките. Има по-вече от 30 научни публикации Участвала е с научни съобщения и постери в конгреси, и конференции в страната и в чужбина. Д-р Петкова е основала дентален кабинет още през 1992 година, който по-късно прераства в клиника OrthoEstet.