36

Какво представлява снемаемото апаратче?

За пациента

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА СНЕМАЕМОТО АПАРАТЧЕ?

Т ова е прост метод на лечение посредством снемаемо апаратче състоящо се пластмасова пластинка и деликатни телчета и пружинки, което подрежда зъбите посредством много слаби ортодонтски сили.

36
37
38 

Друг вид снемаеми апарати са т.н. „функционалени апарати“
Посредством тези апарати в някои случаи може да се промени посоката на растеж на максиларите. Тези апарати използват силата на максиларните мускули.

39 
40

Comments are closed.