What-is-an-orthodontist

Какви рискове крие ортодонтското лечение?

За пациента

Какви рискове крие ортодонтското лечение?

У спехът на ортодонското лечение зависи разбирането и сътрудничеството от страна на пациента. Освен безспорните ползи от лечението съществуват и някои рискове. Повечето от неблагоприятните ефекти са причинени главно от не спазването на добра хигиена от страна на пациента –кариеси, гингивални заболявания, ерозия. Брекетите и материала с който те се лепят са безвредни за зъбите!
Понякога поради липсата на сътрудничество от страна на пациента, поддържането на лоша хигиена и поради повреди нанесени на ортодонските апарати от страна на пациента лечението може да продължи повече от предвиденото.
Понякога може зъбите да се върнат в първоначлната си позиция поради пренебрегване на носенето на апаратите за ретенция, неправилно отношение на лекаря към мъдреците (в много случаи се налага изваждането на мъдреците след края на лечението), свирене на духови музикални инструменти или някои други навици свързани с устната кухина.

Comments are closed.